Συλλογική αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής κατέθεσε το ΙΝΚΑ

Αγωγή κατά της ΔΕΗ, του μεγαλύτερου παρόχου, με μαζί με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατέθηκαν την Τετάρτη 4/5/2022 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με τη συμμετοχή άνω των 1500 καταναλωτών. Δικάσιμος ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2022.

Με την πρώτη αγωγή που κατατέθηκε η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας-ΙΝΚΑ, κατά του μεγαλύτερου παρόχου, της ΔΕΗ, ζητά:

• Να καταργηθεί οριστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής, ως παράνομη, άκυρη, καταχρηστική και επιβεβλημένη με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών.

• Να απαγορευτεί η χρήση και η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς των εναγόντων καταναλωτών.

• Να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα χρήματα που έχουν δώσει οι καταναλωτές για τη ρήτρα, πιστώνοντάς τα σε επόμενους λογαριασμούς.

Και με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  που κατατέθηκε μαζί με την αγωγή η ΓΟΚΕ-ΙΝΚΑ ζητά:

• Να απαγορευτεί η καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης των εναγόντων καταναλωτών που δεν έχουν πληρώσει τα ποσά της ρήτρας αναπροσαρμογής

• Να απαγορευτεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε όλους τους ενάγοντες καταναλωτές που δεν πληρώνουν τα ποσά της ρήτρας αναπροσαρμογής.

• Να διαταχθεί η άμεση επανασύνδεση όλων των παροχών ρεύματος που κόπηκαν, εφόσον έχει πληρωθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού, πλην της ρήτρας αναπροσαρμογής.

• Να μην τιμολογείται και να μην χρεώνεται στους ενάγοντες καταναλωτές η ρήτρα αναπροσαρμογής

Την ενάγουσα εκπροσωπούν οι δικηγόροι Καλτσάς, Μαρινάκος, Πραττας, Αλεξόπουλος, και Σανδαλακης

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά