Προκήρυξη Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2022

To Yπουργείο Δικαιοσύνης προκήρυξε Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 18-05-2022. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 13-05-2022. Σύμφωνα με γνωστοποίηση του Υπουργείου, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με τον τόπο και χρόνο κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο καταβολής του παραβόλου, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου