Αναρτήσεις

Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς ανήλικων τέκνων από τη μητέρα τους χωρίς άδεια δικαστηρίου- Σχετική ακυρότητα (ΝΣΚ)

Το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία για το περιβάλλον

Δικαστική απόφαση διατάσσει την απαγόρευση ενοικίασης διαμερίσματος με το Airbnb

Καταγγελία εργαζόμενου για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης και γεωεντοπισμού

Νόμιμη η απόλυση εργαζόμενου λόγω αναρρωτικής άδειας σύμφωνα με δικαστική απόφαση - Αντιδράσεις στην Ισπανία

Δομή και κανονιστικό περιεχόμενο της αρχής της ενοχής

Το αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας (ΦΕΚ)

To τεστ DNA ως δικαιολογητικό χορήγησης άδειας διαμονής κατ’ άρθρο 19Α ν. 4251/2014 σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (ΔΠρΑθ)

30 ιστορίες από τα δικαστήρια: Το βιβλίο του δικαστή Γ.Ευαγγελάτου με καλό σκοπό

Νόμιμες οι νέες ταυτότητες σύμφωνα με το ΣτΕ

Κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε κτίριο επί του οποίου έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση των κοινόχρηστων μερών (ΔΕΕ)

Η προστασία της κύριας κατοικίας στο Ν 3869/2010, μετά την κατάργηση των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 9, και στο Ν 4605/2019

Αλλάζει η διάταξη για το ενημερωτικό έντυπο της διαμεσολάβησης μετά τις αντιδράσεις: Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων

Υπερχρεωμένα: Μηδενικές μηνιαίες καταβολές σε διάστημα 5ετίας

Εμπρόθεσμο ή μη αποποίησης κληρονομίας που έγινε μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (ΝΣΚ)

Αποφάσεις του ΔΣΑ για το δικαστικό ένσημο και τη διαμεσολάβηση

Δικηγόρος κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών: Του έπεσε η κοκαΐνη από τη τσέπη έξω από το δικαστήριο

Αποχή των δικηγόρων Ηρακλείου στις 5 Δεκεμβρίου 2019 - Γενικές Συνελεύσεις σε ΔΣ Θεσσαλονίκης και Πάτρας

Brexit, EU and the Law

Έκτακτη σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

Θέση ασκούμενου/ης δικηγόρου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση: Ο προστιθέμενος χαμένος χρόνος και χρήμα σε βάρος του διαδίκου και οι επιπτώσεις στον δικαστηριακό δικηγόρο

Αγωγή κατά αεροπορικής εταιρείας: Προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ από δικαστήριο της Κύπρου

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Ευρώπη

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά