Υπερχρεωμένα: Μηδενικές μηνιαίες καταβολές σε διάστημα 5ετίας


Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, 166/2019 (υπερχρεωμένα): Η αιτούσα λαμβάνει σύνταξη χηρείας και διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία. Το Δικαστήριο για την ρύθμιση των οφειλών της ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές δυνάμει του άρθρου 8 παραγρ.5  Ν 3869/2010 σε διάστημα πενταετίας ενόψει του χαμηλού εισοδήματος της αιτούσας. Η ρύθμιση αυτή συνδυάζεται με την ρύθμιση του άρθρου 9 παραγρ.2 Ν 3869/2010 για την διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, η οποία θα καταβάλλει για 156 μήνες ( 13 έτη) 197,72 ευρώ μηνιαίως στην δεύτερη πιστώτρια, της οποίας η απαίτηση είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη. Ο δε χρόνος αποπληρωμής για την κύρια κατοικία ορίζεται σε 13 έτη, ενόψει της ηλικίας της αιτούσας, της οικονομικής δυνατότητάς της, του ύψους οφειλών και της συμβατικής διάρκειας αποπληρωμής του δανείου. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Χριστίνας Δεστούνη,δικηγόρου Καλαμάτας, ΜΔΕ Αστικού Δικονομικού Δικαίου)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά