Το αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψήφισμα της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος». Οι αναθεωρούμενες διατάξεις του Συντάγματος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές, τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του Ψηφίσματος στο ΦΕΚ. Δείτε τις αναθεωρημένες διατάξεις εδώ  

Σχόλια