Καταγγελία εργαζόμενου για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης και γεωεντοπισμού


Συστάσεις Αρχής Προστασίας Πρ.Δεδομένων σε εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και συστήματος γεωεντοπισμού.
H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία πρώην εργαζομένου σχετικά με παράνομη λειτουργία συστήματος γεωντοπισμού σε οχήματα που χρησιμοποιούσε ως εργαζόμενος, καθώς και παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Διαπιστώθηκε ότι κατά τον χρόνο που ο καταγγέλλων εργαζόταν στην καταγγελλόμενη εταιρεία η λειτουργία του συστήματος γεωεντοπισμού δεν είχε περιοριστεί αυστηρά εντός του ωραρίου εργασίας, δεν υπήρξε επαρκής προηγούμενη ενημέρωση του καταγγέλλοντος και το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ελάμβανε εικόνα και από το πεζοδρόμιο και τον δημόσιο δρόμο. Η Αρχή απηύθυνε συστάσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας-εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και γεωεντοπισμού. Δείτε την απόφαση 37/2019

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά