Αναρτήσεις

Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Δήλωση και Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Εσχες)

Η ανάγκη θέσπισης αδικήματος "Γυναικοκτονίας" ως έκφραση της ενσωμάτωσης του κοινωνικού δρώμενου στο ποινικό φαινόμενο

Θέση Νομικού στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" (ΝΠΙΔ)

Καθιέρωση της υποχρεωτικής ποσόστωσης γυναικών στην διαδικασία πλήρωσης θέσης Μουφτή : Επιτέλους η Ελλάδα παγκοσμίως πρωτοπορεί στην έμφυλη συμμετοχή κατά την ανάδειξη μουσουλμάνου θρησκευτικού ηγέτη

Ευνοϊκά μέτρα για δράστες εγκλημάτων διαφθοράς

Θέσεις Νομικών στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπ.Προστασίας του Πολίτη

Τροποποιήσεις Αστικού Κώδικα για την τεχνητή γονιμοποίηση με το Ν.4958/2022

Θέση Νομικού/Δικηγόρου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΔΑ για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης δημοσιογράφου

Η έννοια του Υπαλλήλου στα Υπηρεσιακά Αδικήματα του Ποινικού Κώδικα

Απόφαση του ΣτΕ για την Μυρτώ: Επικίνδυνη για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα η Ανακοίνωση της ΕλΕΔΑ για την απόφαση ΣτΕ 1500/22 (Επιστολή)

Αθώος με όλα τα γράμματα κεφαλαία

Μουφτείες Δυτικής Θράκης – Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «(...) Εκσυγχρονισμός Μουφτειών Θράκης»

Οι περίοδοι ανατροφής τέκνου που συμπληρώθηκαν σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος (ΔΕΕ)

Διασυνοριακή απάτη και επικουρικές διατάξεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά