Θέσεις Νομικών στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπ.Προστασίας του Πολίτη

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση , μεταξύ άλλων και Πτυχιούχους Νομικής.

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (CV και αίτηση ) ορίζεται η 12η Αυγούστου 2022.

Τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea-research.gr, ενώ γνωρίζεται ότι η αξιολόγηση αυτών θα γίνεται με την λήψη τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια