Αναρτήσεις

Εκλογές χωρίς δικηγόρους

Xρησικτησία και Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

Αναστέλλεται η αποχή των δικαστικών επιμελητών από 15/12

Θέσεις νομικών στο ΤΕΙ Αθήνας

H υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Kοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα (συνέδριο)

Απεργία διαρκείας των δικαστικών επιμελητών από 10 Δεκεμβρίου

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδας

Tρίωρη διακοπή συνεδριάσεων προανήγγειλαν οι δικαστές

Ανάμεσα στα μέρη: ο ουδέτερος τρίτος – Στρατηγικές για μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση

Πανελλαδική αποχή διαρκείας των δικηγόρων από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Ενδικοφανής προσφυγή και αίτηση αναστολής κατά φορολογικών προστίμων

Ασκούμενοι δικηγόροι στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Kατά του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το 93,26% των δικηγόρων της χώρας. Αποχή διαρκείας η μορφή κινητοποίησης. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος

Η ανακοπή του τρίτου κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης των κατασχεθέντων στα χέρια του χρημάτων του οφειλέτη του Δημοσίου, εκδικάζεται από τα πολιτικά δικαστήρια (νομολογία)

Θέση Νομικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Άρση του τραπεζικού απορρήτου στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου προβλέπει ρητή διάταξη του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα των Δικηγόρων

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Υποχρεωτική χρονοχρέωση και καθιέρωση "δικηγορικής επίσκεψης" πρέπει να είναι η απάντηση των δικηγόρων στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Χορήγηση αδειών και κλείσιμο φακέλων κατά τη διάρκεια της αποχής των δικηγόρων

Αποχή των δικηγόρων μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το νέο ΚΠολΔ

Τί προβλέπει το άρθρο 237 του σχεδίου ΚΠολΔ για την εκδίκαση των αστικών διαφορών μόνο με έγγραφη διαδικασία

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014

Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα. Για το ορισμένο αυτής πρέπει να αναφέρεται η συμφωνηθείσα δήλη ημέρα καταβολής των μισθωμάτων (νομολογία)

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου