Απεργία διαρκείας των δικαστικών επιμελητών από 10 Δεκεμβρίου

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας που συνεδρίασε στις 6-12-2014, εξέφρασε για μία ακόμη φορά την αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την απόσυρσή του, και αποφάσισε: Την αποχή διαρκείας των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους. Η αποχή διαρκείας ξεκινά την Τετάρτη 10-12-2014. Στην ανακοίνωσή της η ομοσπονδία τονίζει: Η ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση καταβολή των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δικαστικούς Επιμελητές. Οι Δικαστικοί Επιμελητές με αίσθημα ευθύνης έναντι του λειτουργήματός τους, αλλά και του θεσμικού τους ρόλου κατέρχονται, για πρώτη φορά, σε αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά τους, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».
Βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου στο Κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που δεν έχουν να κάνουν με την κακώς εννοούμενη διεκδίκηση ιδίων επαγγελματικών συμφερόντων, είναι σε αντίθεση με βασικές αρχές του κράτους δικαίου.
Η αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα, τόσο υπό το καθεστώς της παλαιάς πολιτικής δικονομίας του έτους 1834, όσο και υπό το καθεστώς του ΚΠολΔ, δεν πραγματώνεται στο πλαίσιο δίκης ούτε διενεργείται, όπως συμβαίνει σε άλλα δικαιϊκά συστήματα, με τη σύμπραξη και τη διεύθυνση του δικαστηρίου. Τα δικαστήρια δεν διενεργούν πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε ελέγχουν προληπτικώς τη συνδρομή των προϋποθέσεων  του κύρους τους. Η αναγκαστική εκτέλεση συντελείται στο πλαίσιο διαδικασίας, την οποία ο Έλληνας νομοθέτης, εμπιστεύτηκε στον Δικαστικό Επιμελητή, δικαστικό λειτουργό με την ευρύτερη έννοια του όρου, χωρίς εξουσία απονομής δικαιοσύνης.
Ο κλάδος των Δικαστικών Επιμελητών εξέφρασε από την αρχή την αντίθεσή του σε προτεινόμενες ρυθμίσεις του κεφαλαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Κατηγορηματικά τονίσαμε, ότι στο δικό μας σύστημα της αναγκαστικής εκτέλεσης η ιδιότητα του οφειλέτη είναι σεβαστή. Η ιδέα του ανθρωπισμού δεν έχει αγνοηθεί.
Η με τους κανόνες της αναγκαστικής εκτέλεσης προσβολή της ανθρώπινης αξίας του οφειλέτη, ο εξευτελισμός του ή ο οικονομικός του αφανισμός με μέτρα δυσανάλογα προς τα αναγκαία για την ικανοποίηση του δανειστή του ή με μέτρα που θα εξυπηρετούσαν απλώς τις εκδικητικές του τάσεις, δεν επιτρέπονται.
Οι περισσότερες από τις προτάσεις μας αγνοήθηκαν και θέλουμε να επισημάνουμε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν εξασφαλίζεται στο μέγιστο εφικτό βαθμό η ισόρροπη εξυπηρέτηση των αναγκών και δικαιωμάτων των δανειστών, του οφειλέτη και των τρίτων που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία ή εξαρτούν δικαιώματα ή συμφέροντα από αυτή. 
Η αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά μας που ξεκινά από την Τετάρτη, 10-12-2014, είναι ιστορικής σημασίας. Θεωρούμε αυτονόητη και με ομοθυμία τη συμμετοχή όλων των Δικαστικών Επιμελητών.
Η απόσυρση διατάξεων στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν θα είναι νίκη μόνο για τους Δικαστικούς Επιμελητές (και τις επερχόμενες γενιές των Δικαστικών Επιμελητών), αλλά θα είναι νίκη όλου του νομικού κόσμου, για την προάσπιση της ορθής και δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Διότι, όταν σ’ ένα κράτος δικαίου μιλάμε για νομικό πολιτισμό - δεν θα σταματήσουμε να το επισημαίνουμε - η σημασία της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσα στο πλαίσιο της απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης και εν γένει της έννομης τάξης, είναι τεράστια.
Η Ομοσπονδία μας έχει ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, καθώς και με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων και τους εισηγητές τους για την κατάθεση των προτάσεών μας στο επίμαχο νομοσχέδιο.
Ήδη στις 7-12-2014 ο Πρόεδρος και μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας συναντήθηκαν στη Βουλή με τον εισηγητή του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ βουλευτή Χίου Κώστα Τριαντάφυλλο, στον οποίο εκτός από το επίμαχο νομοσχέδιο και τις επί μέρους διατάξεις, για τις οποίες υπερθεμάτισε υπέρ των απόψεών μας, έκαναν γνωστό το ζήτημα των οφειλών του Δημοσίου προς τους Δικαστικούς Επιμελητές. Έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό και μας τόνισε ότι θα το κάνει γνωστό στους αρμόδιους Υπουργούς και θα το συμπεριλάμβανε στην ομιλία του στη Βουλή εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά