Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδας

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμεί να προσλάβει, με σύμβαση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση, πέντε (5) παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόρους Αθηνών ή Πειραιώς, προς κάλυψη ισάριθμων θέσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακών τίτλων νομικής κατευθύνσεως, ενώ θα βαρύνει ιδιαίτερα η κατοχή διδακτορικού τίτλου νομικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική και την Αγγλική και επαρκώς μία ακόμη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 (ώρα Ελλάδος 08:00) μέχρι Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015 (ώρα Ελλάδος 18:00). Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202304 και 210 3202091 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 - 14:30). Aναλυτική προκήρυξη και αίτηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το νόμο 4446/2016 , όπως θα ισχύουν από 23.1.2017* είναι τα εξής: 1.Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ:...