Αναρτήσεις

Αθώωση κατηγορουμένου για οφειλές στο δημόσιο λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης (νομολογία)

Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών (εγκύκλιος)

Θέση νομικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σε διαβούλευση το ΠΔ για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια

Αντισυνταγματικό το τέλος ακινήτων ΕΕΤΗΔΕ σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο

Νομικά ζητήματα κρατικής αφερεγγυότητας (εκδήλωση)

Οι ανατρεπτικές αποφάσεις του ΣτΕ για τον Αχελώο και το Mall

Aντισυνταγματικό κρίθηκε το αυτόφωρο για οφειλές στο δημόσιο από δικαστήριο στην Κατερίνη

Συμψηφισμός απαίτησης από αξίωση αποζημίωσης λόγω απόλυσης (νομολογία)

Νόμιμα τα πληθυσμιακά κριτήρια για την ίδρυση φαρμακείων έκρινε το ΣτΕ

Κάθε μήνα η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων από το Μάιο και μετά

Η δίκη για τη γενοκτονία της Ρουάντας ξεκίνησε στο Παρίσι

Επίκαιρα ζητήματα φορολογικής διαδικασίας (εκδήλωση)

Eπισκόπηση Νομολογίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Δεκέμβριος 2013)

Συνταγματική Αναθεώρηση (εκδήλωση)

To Δίκαιο της Ευθύνης των Κρατών για Διεθνείς Αδικοπραξίες

Ποινική συνδιαλλαγή, pleabargaining και εναλλακτικές μορφές περάτωσης της ποινικής διαδικασίας (εκδήλωση)

Φυλάκιση για χρέη: Νομική προσέγγιση με αφορμή αθωωτική απόφαση οφειλέτη

Νομολογία διοικητικών δικαστηρίων: Δίκαιη ικανοποίηση δίκης - Προσωρινή δικαστική προστασία - Αστική ευθύνη ΟΤΑ

Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων της πολιτικής δίκης (εκδήλωση)

Αθώωση κατηγορουμένου για μη καταβολή ΦΠΑ λόγω έλλειψης δόλου

Θέσεις πανεπιστημιακών υποτρόφων στο Εμπορικό, Εργατικό δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης (νομολογία Διοικ.Πρωτοδικείου Αθηνών)

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Επιδίκαση αποζημίωσης σε αδίκως προφυλακισθέντες.Ποια διαδικασία ακολουθείται (νομολογία)