Συμψηφισμός απαίτησης από αξίωση αποζημίωσης λόγω απόλυσης (νομολογία)

ΑΠ 450/2013: Συμψηφισμός απαίτησης από αξίωση αποζημίωσης λόγω απόλυσης: "Κατά μεν την διάταξη του άρθρου 440 ΑΚ "ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες", κατά δε την διάταξη του επόμενου άρθρου 441 ΑΚ "ο συμψηφισμός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλείται με δήλωση προς τον άλλο. Η πρόταση του συμψηφισμού επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι ο (μονομερής) συμψηφισμός αποτελεί όχι μόνο γνησία ένσταση, αλλά και άσκηση διαπλαστικού δικαιώματος, το οποίο δημιουργείται από την στιγμή που δύο αντίθετες απαιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του συμψηφισμού, θα συνυπάρξουν.
Ο δικαιούχος της κάθε απαίτησης έχει, συνεπώς, από το χρονικό αυτό σημείο το δικαίωμα να αποσβέσει την απαίτηση του δανειστή του, προτείνοντας την ανταπαίτησή του σε συμψηφισμό, επέρχεται δε με την πρότασή του αυτή απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων, στο μέτρο κατά το οποίο καλύπτονται, αναδρομικώς, ανεξάρτητα από το αν θα γίνει ή όχι αποδεκτή από εκείνον στον οποίο απευθύνεται. Οι απαιτήσεις που συμψηφίζονται πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες, γίνεται όμως δεκτό ότι ληξιπρόθεσμη πρέπει να είναι η ανταπαίτηση, όχι και η απαίτηση. Αυτονόητο είναι ότι βασικό στοιχείο του συμψηφισμού είναι η ύπαρξη και η εγκυρότητα των συμψηφιζομένων απαιτήσεων. Έτσι, αν μία από τις απαιτήσεις δεν υπάρχει ή η σχετική σύμβαση από την οποία πηγάζει είναι άκυρη, ο συμψηφισμός δεν επιφέρει απόσβεση της άλλης απαιτήσεως. Η πρόταση του συμψηφισμού μπορεί να λάβει χώρα είτε εξώδικα, είτε ενώπιον του δικαστηρίου με την μορφή ενστάσεως, με την οποία και μόνο ενεργεί (άρθρο 442 ΑΚ). Όταν ο εναγόμενος επικαλείται, κατά τη διάρκεια της δίκης, συμψηφισμό που έχει λάβει χώρα εξώδικα, πριν από την έναρξη της δίκης, δεν υπάρχει ουσιαστικά ένσταση συμψηφισμού, αλλά απλή ένσταση "εξοφλήσεως" διά του συμψηφισμού, η οποία υπάγεται στη ρύθμιση των κοινών ενστάσεων κατά το δικονομικό δίκαιο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 664 ΑΚ, ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει οφειλόμενο μισθό με απαίτησή του κατά του εργαζομένου, εφόσον ο μισθός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για την διατροφή του εργαζομένου και της οικογένειάς του. Μισθό όμως δεν αποτελεί η αξίωση αποζημιώσεως λόγω απολύσεως και συνεπώς δεν απαγορεύεται ο συμψηφισμός της αξιώσεως αυτής (ΑΠ 943/2010, 980/2009)." (areiospagos.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης gromkostas71@gmail.com είπε…
Αποχωρησα απο την αλφα τραπεζα με προγραμμα εθελουσιας εξοδου.Η τραπεζα δεσμευσε το ποσο με το σκεπτικο οτι αποτελει εισοδημα και περιουσια.Οι οροι απολυσεως αναφερουν οτι συμψιφιζινται μονο ληξηπροθεσμες οφειλες κατι που μεχρι 31/10/2019δεν υπηρχε.Εκτοτε παραμενω ανεργος χωρις να δικαιουμαι επιδ.ανεργιας.Σημειων δε οτι στη βεβαιωση αποδωχων αναγραφεται οτι το ποσο της αποζημιωδης απολυσης δρν ειναι εισοδημα ν.2238/94 αρ 14 και 45 που το α αφερουν.
Ο χρήστης gromkostas71@gmail.com είπε…
Αποχωτηδα 31/10/2019,με εθελουσια εξοδο απο την αλφα μπανκ.Η αλφα μπανκ δεσμευσε το ποσο της εθελουδιας-αποζημιωσης απολυσης με το σκεπτικο οτι αυξηθηκε το εισοδημα μου κσι η περιουσια μου,με απωτερο σκοπο να συμψιφιστει η οφειλη μου με υο δανειο (ενημερο μεχρι 31/10/2019).Οι οροι αποχωρησεως αναφερουν οτι συμψιφιζονται μονο ληξηπροθεσμες οφειλες.Η βεβαιωση αποδοχων που υπεβαλα στη φορολογικη δηλωδη αναφερει οτι οτο τοποσο που ελαβα ως αποζξμιωση απολυσης δεν ειναι εισοδημα βασιζομενη στο ν2238/94 αρ 14 και 45 που αναφερει οτι το ποσο εθελ.εξοδου δεν ειναι εισοδημα.Σημειωνω δε οτι 3/6/2020 εκδικαζεται η υποθεση μου.