Αναρτήσεις

Τεκμήριο Αθωότητας και ‘Λαϊκός’ Τιμωρητισμός

Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση της αρχής Ne bis in idem και του Τεκμηρίου αθωότητας (ΕΔΔΑ)

Νέα Οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα παράστασης του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη