Αναρτήσεις

Δικαίωση ανεμβολίαστης μητέρας υπαλλήλου Νοσοκομείου που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων - Το Δικαστήριο διέταξε να της καταβάλλεται ο μισός μισθός της

Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως (αρ.απόφασης 7/2022) με την οποία χορήγησε αναστολή εκτέλεσης της πλήρους στέρησης μισθού σε ανεμβολίαστη μητέρα τεσσάρων παιδιών που ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ειδικότερα, με την επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τον κορωνοϊό στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, κατά τον χρόνο της οποίας δεν καταβάλλονται αποδοχές. Στην αίτηση αναστολής που κατατέθηκε από τους αιτούντες κατά του Γεν.Νοσοκομείου Κορίνθου, οι τελευταίοι προέβαλλαν ότι η εκτέλεση των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων θα προκαλέσει σε εκείνους/ες και στις οικογένειές τους βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως.  Το Δικαστήριο χορήγησε μερική αναστολή της προσβαλλόμενης πράξεως ως προς τη μη καταβολή των αποδοχών σε μία εκ των αιτούντων/σων, μητέρα τεσσάρων ανηλίκων τέκνων. Εξέδωσε περαιτέρω Διαταγή υπό τη μορφή κατάλληλου μέτρου

Σχολιασμός της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Poitrimol κατά Γαλλίας, 23.11.1993 (Aρ. Προσφ. 14032/88)

Aναζητώντας τον αιτιώδη σύνδεσμο μετά από ένα δελτίο τύπου επί της απόφασης 1500/2022 του ΣτΕ (για την Μυρτώ της Πάρου)!

Θέσεις διδασκόντων στη Νομική Αθηνών για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Η δικαστική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις - Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων

Στην τελευταία θέση της ΕΕ η Ελλάδα στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου το 2022

Σχολιασμός της Απόφασης του ΕΔΔΑ ‘Κωνσταντινόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδας’, ημερ. 28.1.2016 (αρ. προσφ. 69781/13)

Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Δήλωση και Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Εσχες)

Η ανάγκη θέσπισης αδικήματος "Γυναικοκτονίας" ως έκφραση της ενσωμάτωσης του κοινωνικού δρώμενου στο ποινικό φαινόμενο

Θέση Νομικού στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" (ΝΠΙΔ)

Καθιέρωση της υποχρεωτικής ποσόστωσης γυναικών στην διαδικασία πλήρωσης θέσης Μουφτή : Επιτέλους η Ελλάδα παγκοσμίως πρωτοπορεί στην έμφυλη συμμετοχή κατά την ανάδειξη μουσουλμάνου θρησκευτικού ηγέτη

Ευνοϊκά μέτρα για δράστες εγκλημάτων διαφθοράς