Αναρτήσεις

Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την πανδημία του Covid-19 διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Εγκύκλιος για τα Εγκλήματα Φοροδιαφυγής-Ποινικές Κυρώσεις του ΚΦΔ