Αναρτήσεις

Δικαίωμα υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύμβαση, η οποία αρχικώς είναι δωρεάν και παρατείνεται αυτομάτως (ΔΕΕ)

Θέση Νομικού για παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

PHISHING: Ένα φαινόμενο διαδικτυακής συναλλακτικής δυστοκίας, το οποίο διογκούμενο βαίνει προς την απόλυτη τραπεζική δυστοπία

Δεν συνιστά ανώτερη βία η παράλειψη δικηγόρου να ενημερώσει τον κατηγορούμενο για το δικαίωμα του να ασκήσει αναίρεση (ΑΠ)

Πρόσληψη Νομικού για διδασκαλία Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Προειδοποίηση στην Ελλάδα από την ΕΕ για μη εφαρμογή του δισδιάστατου barcode στις θεωρήσεις ενιαίου τύπου (visas)

Θέση Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο νέος εργασιακός Νόμος 5053/2023 – Παράθεση και σχολιασμός των σημαντικότερων διατάξεων

Απαγόρευεται η συμμετοχή των ζώων σε κάθε είδους παραστάσεις : Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Πράξη αναστολής μέρους των εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών της 08.10.2023 (Ανακοίνωση)

Σχέδιο ενοποίησης των δικαστηρίων : Υπαγωγή των Ειρηνοδικείων στο Μονομελές Πρωτοδικείο

Τοποθέτηση επιτυχόντων στο Διαγωνισμό Δικαστών στα Διοικητικά Δικαστήρια

Δώδεκα μαθήματα συνταγματικού δίκαιου

Θέση εξειδικευμένου Νομικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων - Προβλέπεται αποζημίωση και για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής