Αναρτήσεις

Ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Ombudsman)

Η ενδυνάµωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις και στην Ελλάδα (συνέδριο)

Ανακοπή κατά επιταγής προς πληρωμή - Μη νομιμοποίηση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων για άσκηση πράξεων εκτέλεσης (ΜΠρΘεσ)

Ρύθμιση δικονομικών ζητημάτων σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2023 (ΥΑ)

Αναστολή πλειστηριασμού μέχρι την απόφαση επί της έφεσης - Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων για πράξεις εκτέλεσης (ΜΕφΑθ)

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για Τηλε-δίκες στα Διοικητικά Δικαστήρια

Αναστολή εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών τη Δευτέρα, 6.2.2023 και την Τρίτη, 7.2.2023: Ανακοίνωση

Υποστήριξη της κατηγορίας - Πρακτικά ζητήματα και κίνδυνος αποβολής