Αναρτήσεις

Καταργείται η τηλεκατάρτιση -Θα παρουν τα 600 ευρώ οι επιστήμονες

Covid-19: Προσωπικά δεδομένα και Ηλεκτρονικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών

Λήψη φωτογραφιών με γυναίκες στην παραλία χωρίς τη συγκατάθεσή τους: Πρόστιμο 4000 ευρώ για παραβίαση του GDPR

Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση καταχρηστικής απόλυσης και μη καταβολής δεδουλευμένων - Προθεσμίες

Ανακοίνωση Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων : Ευτελιστική και αναξιοπρεπής αντιμετώπιση του δικηγορικού κλάδου - Η θέση της για το τμηματικό άνοιγμα των δικαστηρίων

Σκέψεις για τον κορωνοϊό, την διάδοση και τις επιπτώσεις του

Ανοίγουν στις 27 Απριλίου Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες καθώς και τα Υποθηκοφυλακεία

Αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων: Δυνατή η εξέταση υποθέσεων μέσω τηλεδιάσκεψης

Παράλειψη ιατρού να ενημερώσει τον ασθενή ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμοσθείσας θεραπευτικής μεθόδου σε σχέση με άλλες, ώστε ο τελευταίος να παράσχει την έγκυρη συναίνεσή του- Αστική ευθύνη του Δημοσίου- Ψυχική οδύνη (ΣτΕ)

Θέση Νομικού στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Ο ρόλος και η δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων