Λήψη φωτογραφιών με γυναίκες στην παραλία χωρίς τη συγκατάθεσή τους: Πρόστιμο 4000 ευρώ για παραβίαση του GDPR


H Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ισπανία επέβαλε πρόστιμο ύψους 4000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για κρυφή λήψη φωτογραφιών γυναικών σε παραλία χωρίς την συγκατάθεσή τους. Συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη της Αρχής πέντε φωτογραφίες που λήφθηκαν από συσκευή κινητού τηλεφώνου:
Η πρώτη φωτογραφία απεικόνιζε γυναίκα να περπατά κατά μήκος της παραλίας, η δεύτερη απεικόνιζε την πλάτη γυναίκας που περπατούσε στην παραλία, η τρίτη έδειχνε γυναίκα να κάθεται στην άμμο κοιτάζοντας το κινητό της τηλέφωνο, η τέταρτη απεικόνιζε γυναίκα να τρέχει στην παραλία και η πέμπτη γυναίκα να κάθεται στο beach bar της παραλίας.
Η Αρχή, επικαλούμενη το άρθρο 6 του GDPR που αναφέρεται στις προϋποθέσεις που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη, έκρινε ότι η λήψη των συγκεκριμένων φωτογραφιών έγινε χωρίς να το γνωρίζουν τα απεικονιζόμενα πρόσωπα.
Η Αρχή μεταξύ άλλων παραπέμπει στη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία, το δικαίωμα στην ατομική εικόνα/φωτογραφία είναι έκφανση του δικαιώματος προσωπικότητας, αναγνωρισμένο ως θεμελιώδες δικαίωμα στην τέχνη και ότι στην αρνητική του πλευρά, έχει την έννοια αποτροπής της λήψης, αναπαραγωγής ή δημοσίευσης της εικόνας από τρίτο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου.
Το δικαστήριο έχει κρίνει ότι η προστασία του δικαιώματος στην εικόνα επεκτείνεται και σε περιπτώσεις στις οποίες η φωτογραφία τραβήχτηκε σε παραλία ή σε άλλο δημόσιο χώρο, χωρίς συγκατάθεση του φωτογραφημένου ατόμου.
Η Αρχή τονίζει την κρίση των δικαστηρίων σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου οι φωτογραφίες που λήφθηκαν δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίας φωτογράφησης αλλά υπήρχε μια ενεργή συμπεριφορά των υπαιτίων να παρακολουθούν τα πιθανά θύματά τους, έτσι ώστε χωρίς τη συγκατάθεσή τους να λαμβάνουν εικόνες τους ενώ ασκούν διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε τοποθεσίας (π.χ. περπάτημα, ηλιοθεραπεία, ντους, κλπ.). Η ευκολία λήψης φωτογραφίας με αυτόν τον τύπο κινητής συσκευής (smartphones) δεν σημαίνει ότι υπάρχει συναίνεση του αντικειμένου της φωτογραφίας.
Ενόψει του σκεπτικού αυτού η Αρχή βάσει των άρθρων 6 παρ.1α και 83 παρ.5 του GDPR , επέβαλε πρόστιμο 4000 ευρώ στο εν λόγω πρόσωπο που έκανε τις επίμαχες φωτογραφήσεις. (legalnews24.gr/aepd.es)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου