Φορολογια

-Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο (εγκύκλιος)

-Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

-Παράταση για τις Συγκεντρωτικές μέχρι και 10 Απριλίου 2017

-Παράταση για τις Συγκεντρωτικές μέχρι και 31 Μαρτίου 2017

-Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης "πόθεν έσχες" μέχρι 13/4/2017

- Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης οφειλετών του Δημοσίου (εγκύκλιος)

-Τέλη Κυκλοφορίας 2017: Αναρτήθηκαν στο gsis.gr

-Έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου: Απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού (εγκύκλιος)

- Η επιβολή φόρου στην προσαύξηση περιουσίας από πώληση μετοχών AE μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο προϋποθέτει κερδοφόρα πώληση (ΣτΕ)

-Διανομή-κατανομή κερδών στους εταίρους-μέλη των δικηγορικών εταιρειών (εγκύκλιος)

-Παράταση για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις μέχρι και Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

-Νέα παράταση στις φορολογικές δηλώσεις μέχρι και 18 Ιουλίου 2016

- Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι και 15 Ιουλίου 2016

- Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις αναστολής στις ενδικοφανείς προσφυγές

-Τέλος επιτηδεύματος σε υποκατάστημα ημεδαπής εταιρίας στην αλλοδαπή (Γνωμοδότηση)

- Η Εγκύκλιος για την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%. Από 1η Ιουνίου η αλλαγή

-Οι καταβολές μέσω PayPal θεωρούνται ως τραπεζικό μέσο πληρωμής (εγκύκλιος)

-Ετήσια πλέον η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών

- Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Ολόκληρο το Ασφαλιστικό και Φορολογικό Νομοσχέδιο

- Έντυπο Ε3: Εγκύκλιος με οδηγίες συμπλήρωσης

- Σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ υπόθεση για τη φορολογική αντιμετώπιση Γερμανού που συνήψε γάμο με Ελληνίδα

- Σύμφωνο συμβίωσης: Δυνατότητα κοινής φορολογικής δήλωσης (ν.4374/2016)

- Aπώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και 4305/2014 λόγω δημιουργίας νέων οφειλών (εγκύκλιος)

- Το ΦΕΚ για τη νέα παράταση των συγκεντρωτικών του 2014 μέχρι 20/1/2016.

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις: Τροποποιητική δήλωση για αποκλίσεις μέχρι και 29/1/2016

- Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών

- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η παράταση των συγκεντρωτικών μέχρι 31/12/15

- Παράταση στις συγκεντρωτικές του 2014 μέχρι 31.12.2015

- Aνακοίνωση του ΔΣΑ για τις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών. Νέα παράταση αναμένεται σύμφωνα με την ΠΟΦΕΕ

- Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι και 6 Νοεμβρίου

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις: νέα παράταση και κατάργηση από το 2016

- Δεν ισχύει η αναδρομική κατάργηση συμβιβασμού για φορολογικά αδικήματα πριν την 1.1.2014 (EισΑΠ)

- Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων πελατών προμηθευτών και Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ μέχρι 30 Οκτωβρίου

- Παράταση προθεσμιών παραγραφής για φορολογικές υποθέσεις που λήγουν στις 31.12.2015

- Νέο έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

- Υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι 4 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο

- Φορολογική μεταχείριση έκτακτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιριών

- ΝΕΑ παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έτους 2014

- Φορολογική μεταχείριση μερίσματος δικηγόρων που δεν υποβάλλουν Ε3

- Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2015

- Οι αλλαγές στον ΚΦΕ με το νόμο 4330/2015

- Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος από άσκηση δικηγορικής δραστηριότητας (εγκύκλιος)

- Oδηγίες για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων έτους 2014 (οικ.2015)

- Νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ - Έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων (2015)

- Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (εγκύκλιος)

- Εγκύκλιος για την ποινική δίωξη λόγω μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο

- Αλλαγή ημερομηνίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

- Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ

- Χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για το 2014

- Μηνιαία η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων

- Φορολογικές αλλαγές στα νομικά επαγγέλματα το 2014

- Προθεσμίες υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Ιανουαρίου 2014

- Προθεσμίες υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Οκτωβρίου 2013

- ΝΕΟ: Παράταση για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

- Φορολογικός οδηγός δικηγόρων 2013 από ΔΣΑ (scribd.com)

- Φορολογικός οδηγός 2013 (dikaiologitika.gr) 

- Προθεσμίες υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

- Aλλαγή στο χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Eκλογική αποζημίωση και ΦΠΑ

- Τέλος Επιτηδεύματος - Διευκρινίσεις 

Σχόλια