Το ΦΕΚ για τη νέα παράταση των συγκεντρωτικών του 2014 μέχρι 20/1/2016.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. ΠΟΛ. 1278 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει»., με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ). Σύμφωνα με την απόφαση ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και 20/01/2016. Υπενθυμίζεται ότι για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 29/01/2016. Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια