Τέλη Κυκλοφορίας 2017: Αναρτήθηκαν στο gsis.gr

Με μήνυμά της στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, η ΓΓΔΕ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η Ανάρτηση Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 2017. Η εκτύπωση των Τελών Κυκλοφορίας και Κατάστασης Οχημάτων μπορεί να γίνει με δύο κυρίως τρόπους για τα φυσικά πρόσωπα:
 1) Με κωδικούς ΤaxisNet  (Έντυπα Τελών και Κατάσταση Οχημάτων- Πατήστε εδώ )

Σχόλια