Συγκεντρωτικές καταστάσεις: Τροποποιητική δήλωση για αποκλίσεις μέχρι και 29/1/2016

Με την ΠΟΛ 1267/2015 του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.», το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 της ως άνω ΠΟΛ αντικαθίσταται ως εξής: "Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 29/01/2016".

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr