Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι και 15 Ιουλίου 2016

Παράταση έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2015 αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζοντας την κατάσταση σχετικά με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο από την αποχή των φοροτεχνικών- λογιστών από την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, όσο και από άλλους λόγους. Η αρχική προθεσμία ήταν μέχρι τις
30 Ιουνίου 2016. Η παράταση αφορά την υποβολή δηλώσεων τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων. Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών, πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία. (capital.gr)

Σχόλια