Έντυπο Ε3: Εγκύκλιος με οδηγίες συμπλήρωσης

Με την ΠΟΛ 1042/2016 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015. Στο νέο έντυπο Ε3 προστέθηκαν νέα πεδία και νέοι κωδικοί και δίδονται σχετικές οδηγίες και επισημάνσεις. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια