Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Θέσεις Νομικών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2016-2017 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της
αριθμ. πρωτ. 2901.02/42424/2016/19-05-2016 Απόφασης Υ.NA.N.Π./Δ.Δ.Υ 1ο , ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. Μεταξύ των ειδικοτήτων ζητούνται και :Έως τρία (03) άτομα (ένα (01) για το εαρινό εξάμηνο ειδικότητας Νομικού για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία – Διοικητικές Δεξιότητες και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτε...