Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Έγκριση πρόσληψης Δικηγόρου στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ενέκρινε την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρ’ Εφέταις, για να μπορεί να παρίσταται τόσο ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων, όσο και ενώπιον των Δευτεροβαθμίων Δικαστηρίων για να μην είναι υποχρεωμένος ο Δήμος μας να ορίζει άλλους δικηγόρους να τον εκπροσωπούν στα Δικαστήρια αυτά με ανάλογο κόστος, αρκετά μεγάλο. Ο δικηγόρος αυτός πρέπει να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να έχει πείρα στο χειρισμό
υποθέσεων που αφορούν τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και την εκτέλεση δημοσίων έργων καθώς και επί εργατικών θεμάτων. Αναμένεται η έκδοση της σχετικής προκήρυξης. Δείτε την Απόφαση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4438/2016 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Στεγαστικά Δάνεια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 220/28-11-2016) ο νόμος 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/Ε...