Έγκριση πρόσληψης Δικηγόρου στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ενέκρινε την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρ’ Εφέταις, για να μπορεί να παρίσταται τόσο ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων, όσο και ενώπιον των Δευτεροβαθμίων Δικαστηρίων για να μην είναι υποχρεωμένος ο Δήμος μας να ορίζει άλλους δικηγόρους να τον εκπροσωπούν στα Δικαστήρια αυτά με ανάλογο κόστος, αρκετά μεγάλο. Ο δικηγόρος αυτός πρέπει να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να έχει πείρα στο χειρισμό
υποθέσεων που αφορούν τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και την εκτέλεση δημοσίων έργων καθώς και επί εργατικών θεμάτων. Αναμένεται η έκδοση της σχετικής προκήρυξης. Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια