Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4389/2016 με φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 94/2016) ο Νόμος 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, φορολογικές διατάξεις (αύξηση φόρων σε αγαθά, υπηρεσίες και επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ), αλλαγές στο νόμο 4354/2015, τροποποιήσεις στον Τελωνειακό Κώδικα, τροποποίηση
διατάξεων του νόμου 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, διατάξεις για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, τροποποιήσεις στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), την Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων. Στο άρθρο 93 του νόμου προβλέπονται οι αρμοδιότητες των Κέντρων Ενημέρωσης- Υποστήριξης Δανειοληπτών, οπου ρητά αναφέρεται ότι συνίστανται σε "παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών". Στο άρθρο 234 του νόμου 4389/16 προβλέπονται αλλαγές στο προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4387/16 για το Ασφαλιστικό. Δείτε το νέο νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Σχόλια