Αρχειο

ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Απαγόρευση προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για οφειλές
Σώρευση αγωγής διάρρηξης και αναγνώρισης σύμβασης ως άκυρης λόγω εικονικότητας
Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής
Κληρονομικό δικαίωμα του κυοφορούμενου
Διακοπή και αναστολή παραγραφής
Καταγγελία έμμισθης εντολής δικηγόρου
Δεδικασμένο απορριπτικής απόφασης λόγω μη καταβολής δικαστικού ενσήμου
Παραίτηση από το δικόγραφο με εξώδικο
Πληρεξουσιότητα και αναβολή στην πολιτική δίκη
Διαζύγιο-Διατροφή-Έννοια απορίας και ευπορίας των συζύγων
Δανεισμός εργαζομένου
Αγωγή αποζημίωσης για απάτη και καταδολίευση δανειστών
Ζητήματα Διαιτησίας
Περιορισμός του αιτήματος εργατικής αγωγής
Καταχρηστική άσκηση καταγγελίας σύμβασης εργασίας
Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω αναστολής καταδιωκτικών μέτρων στην πτώχευση
Πτώχευση ή ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρίας
Επίδοση κατασχετήριας έκθεσης σε νομικό πρόσωπο
Η παραβίαση του ΚΟΚ δεν θεμελειώνει αυτή καθ'εαυτή υπαιτιότητα
Διαταγή πληρωμής διαρκούσης της συμφωνίας διακανονισμού
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική
Aπόδοση σε τρίτο τραπεζικής κατάθεσης με αξιόποινη πράξη
Δικαστικό Ενσημο στις αναγνωριστικές αγωγές
Ακάλυπτη επιταγή
Στα ασφαλιστικά νομής δεν χωρεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης
Η οικονομική κρίση δεν αποτελεί έκτακτο γεγονός για αναπροσαρμογή του μισθώματος
Ικανότητα του παρά πρωτοδίκαις δικηγόρου να υπογράφει και να καταθέτει ένδικα μέσα σε ανώτερα δικαστήρια
Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Παραγραφή της αξίωσης
Διαταγή πληρωμής κατά ΝΠΔΔ
Αποζημίωση για καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης
Ανατροπή του τεκμηρίου πατρότητας 
Παράβολο επί ομοδικίας
Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων
Υποχρέωση διατροφής του υπέργηρου και άπορου πατέρα από τον ενήλικο γιό του
Συμμετοχή της συζύγου στα αποκτήματα του γάμου
Καταχρηστική η επίσχεση εργασίας απο τον εργαζόμενο όταν ο εργοδότης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα
Δεν έχει υποχρέωση καταβολής φόρου ο ιδιοκτήτης ακινήτου για μισθώματα που δεν εισέπραξε
Διατροφή:Αρση υποχρέωσης λόγω ψυχασθένειας και εξωσυζυγικής σχέσης
Η δικηγορική αμοιβή για τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση
Δεν καταβάλεται δικαστικό ένσημο στα Ασφαλιστικά Μέτρα
Αμοιβή δικηγόρου για εργασίες πριν τον συμβιβασμό
Ανίσχυρη η συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και δικηγόρου για καταβολή αμοιβής χαμηλότερης της νόμιμης
Το email ως ιδιωτικό έγγραφο για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Μείωση ενοικίου καφετέριας λόγω οικονομικής κρίσης και απαγόρευσης του καπνίσματος
Αναστολή πλειστηριασμών
Αντισυνταγματική και προσβλητική της προσωπικότητας η διακοπή του ρεύματος από τη ΔΕΗ λόγω μη καταβολής του τέλους ακινήτων
Ιατρική ευθύνη
Καταγγελία σύμβασης εργασίας
Ευθύνη της αεροπορικής εταιρίας σε περίπτωση απώλειας των αποσκευών του επιβάτη
Ακάλυπτη επιταγή, διαταγή πληρωμής και αδικοπρακτική ευθύνη
Δουλεία διόδου
Απάτη από μεσίτη με αθέμιτη παρασιώπηση
Ακύρωση διαταγής πληρωμής
Εργατικό ατύχημα - Ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη
Πώληση Εμπορευμάτων
Αδικοπρακτική ευθύνη του προστήσαντος
Τροχαίο με αλλοδαπό
Εξαίρεση Δικαστή 
Παράβολο Εφεσης επί απλής ομοδικίας 
Διεθνής Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων
Μεταβολή όρων εργασίας 
Δυνατότητα μείωσης υπέμετρα δυσανάλογης ποινικής ρήτρας
Δεν συνιστά ανώτερη βία για την απόλυση εργαζομένου η κακή πορεία των οικονομικών της εργοδότριας εταιρίας
Περιορισμός του αιτήματος της αγωγής
Εκτέλεση κατά ΝΠΔΔ βάσει διαταγής πληρωμής
Αφηρημένη αναγνώριση χρέους-ορισμένο της αγωγής
Κοινοποίηση στο Δημόσιο: Πότε είναι η έγκυρη η επίδοση
Aποδεικτική δύναμη της εξοφλητικής απόδειξης
Επίδειξη εγγράφου
Αίτηση εξαίρεσης δικαστή
Αίτηση διόρθωσης απόφασης
Παρακράτηση του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης- Αποζημίωση χρήσης
Διαταγή πληρωμής: Αναστολή και Ανακοπή
Αποζημίωση λόγω ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης
Αποζημίωση ιδιοκτήτη οχήματος λόγω εμποδίου στο οδόστρωμα
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος καταγγελίας σύμβασης εργασίας
Στοιχεία ορισμένου αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
Παραγραφή εν επιδικία

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλή δυσφήμιση: Χαρακτηρισμός προϊόντων ως "κινέζικων"
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

- ΣτΕ: Πραγματικό τίμημα αγοραπωλησίας ακινήτου- Απόρρητο τραπεζικών καταθέσεων - Ανάλωση κεφαλαίου
Αποζημίωση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης
Επίκαιρη νομολογία του ΣτΕ
Πρόσφατες αποφάσεις διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών
Επίκαιρη νομολογία διοικητικών δικαστηρίων
Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων από το ΣΔΟΕ
Αντισυνταγματικότητα της αύξησης του δικαστικού ενσήμου
Επίκαιρη νομολογία διοικητικών δικαστηρίων
Αντισυνταγματικό το παράβολο 1% επί των ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010
Επίκαιρη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων
Πρόσφατη νομολογία διοικητικών δικαστηρίων
Αντισυνταγματικότητα του νόμου για την ιθαγένεια
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
Αντισυνταγματικός ο περιορισμός της ηλικίας των 35 ετών για τους υποψήφιους δικ.επιμελητές
Αίτηση ακύρωσης κατά σιωπηρής άρνησης δικ.συλλόγου να εγγράψει πτυχιούχο ως ασκούμενο
Συνταγματικό έκρινε το ΣτΕ το πρώτο μνημόνιο

ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ


ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Απόφαση 406/2012 του ΣτΕ Αρχή Ισότητας των δύο φύλων
ΟΤΑ και πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Η παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν. 3013/2002 θεσπίζει παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των δύο φύλων, εισάγοντας ποσόστωση εις βάρος των γυναικών, κατά την πρόσληψη προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία και αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2 του Συντάγματος και στην Οδηγία 76/207/ΕΟΚ

- ΑΠ 207/2012 :Αδικοπραξία σύμφωνα με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Οι ενοχές από αδικοπραξία διέπονται από το δίκαιο του τόπου όπου διαπράχθηκε το αδίκημα. Επέλευση θανάτου από αδικοπραξία που συνέβη στην Ελλάδα. Αξίωση ψυχικής οδύνης. Διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με τη Lex causee. Ολες οι σχετικές προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζημίωση λόγω της αδικοπραξίας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

- ΑΠ 37/2012 Διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Παραδεκτή η έγερση αγωγής από μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού Δικαστηρίου κατά αλλοδαπού ασφαλιστή  ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου, με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστη (Τ.Ν.Π. Νomos)

-Γνωμοδότηση 7/12 Εισ ΑΠ : Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχθηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του αρ.242 ΚΠΔ και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία αν πέρασε όλη η επόμενη μέρα από την τέλεση της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά