Πρόσληψη Δικηγόρου στο Δήμο Ναυπάκτου

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ναυπακτίας, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η εν γένει νομική υποστήριξη στο Δήμο Ναυπακτίας. Αιτήσεις σε αποκλειστική προθεσμία (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια