Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

To Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ 'Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με το άρ. 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο Νοσοκομείο κάθε υπηρεσία -χωρίς εξαίρεση- συνδεόμενη με το επάγγελμα και την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε φύσεως, δικαστικής ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου. Ο Δικηγόρος θα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες του στην έδρα του Νοσοκομείου και τα αρμόδια δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Δείτε την Προκήρυξη στο dsa.gr

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr