Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Δικηγόρος στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή. O Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄εφέταις στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου Ελληνικό- Αργυρούπολη. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπε να είναι δικηγόροι παρ' εφέταις μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Προσβολή προσωπικότητας από περιβαλλοντική υποβάθμιση κοινοχρήστων πραγμάτων

Γράφει η Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η υπ΄ αριθ. 43/2016, [1] εκδόθηκε πρόσφατα από το Α1 Πολιτικό Τμήμα...