Το βίαιο έγκλημα στον 21ο αιώνα

Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Το βίαιο έγκλημα στον 21ο αιώνα» στις 13 & 14 Ιανουαρίου 2017 στη Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, Αίθουσα «Ευρώπη». H Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας ιδρύθηκε το 1978 κι έχει ως έδρα της την Αθήνα. Σκοπός της ΕΕΕ, σύμφωνα με το καταστατικό της (Άρθρο 2), είναι "η προαγωγή της μελέτης του
εγκληματικού φαινομένου με την ένωση και τον συντονισμό της προσπάθειας των ασχολουμένων στη θεωρία και στην πράξη με το αντικείμενο τούτο". Δείτε αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Σχόλια