Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Πέντε (5) θέσεις Νομικών στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ, προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις έργου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα για το ρόλο των επιστημονικών συνεργατών – νομικών του πανελλαδικού δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων», με στόχο αφενός την παροχή υπηρεσιών έγκυρης και έγκαιρης
πληροφόρησης και αφετέρου την υποστήριξη των εργαζομένων, ανέργων και οικονομικών μεταναστών σε θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης. Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 11-11-2016 και ώρα 14:00. Aναλυτικές πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον Προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4330/2016)  η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 61502/3399 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστ...