Πέντε (5) θέσεις Νομικών στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ, προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις έργου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα για το ρόλο των επιστημονικών συνεργατών – νομικών του πανελλαδικού δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων», με στόχο αφενός την παροχή υπηρεσιών έγκυρης και έγκαιρης
πληροφόρησης και αφετέρου την υποστήριξη των εργαζομένων, ανέργων και οικονομικών μεταναστών σε θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης. Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 11-11-2016 και ώρα 14:00. Aναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr