Επτά (7) θέσεις Νομικών Συμβούλων στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος για την παροχή νομικών και λοιπών χρηστικών πληροφοριών σε πρόσφυγες και μετανάστες είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός επίσημων δομών φιλοξενίας, προκηρύσσει τις παρακάτω (7) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης: 1. Θέση νομικού συντονιστή [έδρα: Θεσσαλονίκη], 2. Θέσεις τεσσάρων (4) νομικών συμβούλων πεδίου [έδρα: Θεσσαλονίκη] και 3. Θέσεις δύο (2) νομικών
συμβούλων πεδίου [έδρα: Αθήνα]. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 12 μήνες από 1.8.2016 μέχρι 31.07.2016 με δυνατότητα επέκτασης. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως τις 24 Ιουλίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hlhr.gr με θέμα: «Refinfo – Θέση (την επιθυμητή θέση εργασίας) – περιοχή (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη)». Σημειώνεται ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις εργασίας. Δείτε τις Προκηρύξεις εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr