Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Δικηγόροι σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Η MKO ΜΕΤΑδραση ζητά δικηγόρους, οι οποίοι θα παρέχουν εξατομικευμένη νομική ενημέρωση & συνδρομή σε νεοεισερχόμενους εν δυνάμει δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νομικών Επιστημών, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Καλή γνώση Αγγλικών, Καλή γνώση χρήσης Η/Υ, Δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, την Κω ή τη Λέρο. Επιθυμητά προσόντα: -Eμπειρία στη νομική στήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας -Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση σε μεταναστευτικό, προσφυγικό ή άλλο συναφές
αντικείμενο -Μόνιμη κατοικία σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω ή Λέρο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.fm.metadrasi@gmail.com με την ένδειξη «Legal Aid» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...