Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4393/2016 με αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α΄106/6.6.2016) ο Νόμος 4393/2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας κλπ». Μεταξύ άλλων ο νόμος προβλέπει: Το άρθρο δεύτερο του νόμου προβλέπει τροποποιήσεις στο νόμο 4387/2016 για το Ασφαλιστικό, το άρθρο τρίτο προβλέπει τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4389/2016 για τη θέσπιση μηχανισμού πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ ΑΕ, το Άρθρο τέταρτο προβλέπει τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ακόμα, το άρθρο πέμπτο προβλέπει τροποποίηση διατάξεων του ν. 4388/2016 (άρθρο 2 παρ.7), το άρθρο έκτο περιέχει φορολογικές διατάξεις, το άρθρο έβδομο περιέχει τροποποίηση διατάξεων για τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, το άρθρο όγδοο προβλέπει τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΓ΄ του ν. 4389/2016. Δείτε το Νέο Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια