Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Ζητήματα Απαλλοτριώσεων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ζητήματα Απαλλοτριώσεων» την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, ώρα 18:00 στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος, Πάτρα. Προεδρεύων: Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Ομιλητές: -Ανδρέας Δημητρόπουλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ. "Η Αρχή της μη χειροτέρευσης του Δικαιούχου (Non Reformatio In Pejus) μετά τη Συντέλεση
της Απαλλοτρίωσης. Το ζήτημα της ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 2 εδ. β΄προτ. α. Σ."
-Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών θεσμών ΕΚΠΑ "Η προστασία της περιουσίας στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου".
-Ιωάννης Χορομίδης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης "Η συρρίκνωση της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας μέσω των διατάξεων του άρθρου 7Α ΚΑΑΑ".
-Αλέξανδρος Κανδαράκης, Δικηγόρος Αθηνών "Κλήτευση των καθών η απαλλοτρίωση όταν ο αριθμός τους υπερβαίνει τους 100. Ανταίτηση δια των προτάσεων κατά το άρθρο 20 παρ. 5 ΚΑΑΑ. Τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ακινήτων. Το καταψηφιστικό αίτημα στις δίκες απαλλοτρίωσης".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...