Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Η νέα Οδηγία 2014/67/EE για την απόσπαση εργαζομένων

Επιστημονικές Δραστηριότητες της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) οδός Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος. Στις 7.4.2016: Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Αθηνών, Βασ. Τσιώλη, Προϊστάμενη Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ, Δέσπ. Πανταζίδου ,Υπάλληλος  της Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ, «Η νέα Οδηγία 2014/67/EE  για την απόσπαση εργαζομένων», ώρα 19.00'. Δείτε την Οδηγία 2014/67/ΕΕ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...