Η νέα Οδηγία 2014/67/EE για την απόσπαση εργαζομένων

Επιστημονικές Δραστηριότητες της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) οδός Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος. Στις 7.4.2016: Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Αθηνών, Βασ. Τσιώλη, Προϊστάμενη Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ, Δέσπ. Πανταζίδου ,Υπάλληλος  της Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ, «Η νέα Οδηγία 2014/67/EE  για την απόσπαση εργαζομένων», ώρα 19.00'. Δείτε την Οδηγία 2014/67/ΕΕ εδώ

Σχόλια