Πίνακας επιτυχόντων του Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά Ειρηνοδικείο και Περιφέρεια Εφετείου του Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους 2022 στάλθηκε προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του θα ακολουθήσει η αποστολή πρόσκλησης από την υπηρεσία του Υπουργείου σε κάθε επιτυχόντα, μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, προκειμένου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, να δηλώσουν ότι αποδέχονται το διορισμό τους στο Ειρηνοδικείο στο οποίο πέτυχαν και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τα απαραίτητα για το διορισμό τους δικαιολογητικά:

α) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου ιατρού ή γενικού ιατρού και ψυχίατρου (είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών) και

β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα διορισμού του άρθρου 23 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων».

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά Ειρηνοδικείο και Περιφέρεια Εφετείου πατήστε εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου