Αλλαγή τόπου διαμονής τέκνου του οποίου την επιμέλεια έχει η μητέρα - Αυτέπαγγελτος εκ νέου καθορισμός της επικοινωνίας με τον πατέρα (ΜΠρΗλ)

Μον.Πρωτοδικείο Ηλείας, αρ.294/2022 (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών) - Δικαστής: Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης - Αλλαγή τόπου διαμονής τέκνου του οποίου την επιμέλεια έχει η ενάγουσα μητέρα του, δεκτή η αγωγή, αυτεπάγγελτος εκ νέου καθορισμός επικοινωνίας με πατέρα.

"Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους διέμενε με την ενάγουσα μητέρα του και τα αδέρφια του έχοντας αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους, και το γεγονός ότι στο νέο τόπο διαμονής του θα μπορέσει να συνεχίσει τις εξωσχολικές δραστηριότητές του και εφόσον το επιθυμεί να ασχοληθεί και με νέες, χωρίς να εκτιμάται ότι η διακοπή από το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον θα δυσχεράνει αυτό, καθώς όπως διαπίστωσε από την προσωπική επικοινωνία πρόκειται για ιδιαιτέρως έξυπνο και κοινωνικό παιδί, κρίνει την αλλαγή του τόπου διαμονής επωφελή γι’αυτό. Στοιχείο δε που δευτερευόντως έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για τη διαμόρφωση της κρίσης του συνιστά το γεγονός ότι το να συνεχίσει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων να διαμένει μόνιμα στον Πύργο θα είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό της ενάγουσας να διαμένει μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επιθυμεί τη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να συντρέχει βάσιμος προς τούτο λόγος. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτεπαγγέλτως εκ νέου το δικαίωμα της επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο του..." (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Βασίλη Γαλανόπουλου)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Δείτε επίσης: Μη εφικτή η συνεπιμέλεια λόγω διενέξεων των γονέων - Ανάθεση αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας στη μητέρα

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr