Υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των δικαστηρίων από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 (ΚΥΑ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ αρ.44822/14.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο, οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Διαβάστε ακόμα: Δικηγόρος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με ειδική στολή προστασίας από τον κορωνοϊό

Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο προβλέπονται τα εξής υγειονομικά μέτρα:

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων),

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,

3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

Η απόφαση ισχύει από την 16.7.2020 έως την έναρξη του δικαστικού έτους, ήτοι έως και την 15.9.2020.

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια