Κριτική σε δικαστές: Η καταδίκη δημοσιογράφου σε αποζημίωση για δυσφήμιση παραβιάσε την ελευθερία της έκφρασης (ΕΔΔΑ)

Με το θέμα της κριτικής των δικαστών ασχολήθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόσφατη απόφαση του (αρ.42182/11 Tolmachev κατά Ρωσίας). Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορούσε δύο διαδικασίες δυσφήμισης εναντίον του προσφεύγοντος, δημοσιογράφου, μετά από δημοσίευση άρθρων που είχε γράψει σε τοπική εφημερίδα στα οποία ασκούσε κριτική σε δύο τοπικούς δικαστές της πόλης Ροστόφ.

Η πρώτη διαδικασία αφορούσε σε άρθρο που δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2010 με ισχυρισμούς ότι μία δικαστής  είχε διακόψει την πρόσβαση των γειτόνων της στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας εγκαθιστώντας ένα χώρισμα.

Η δεύτερη διαδικασία αφορούσε σε τρία άρθρα που δημοσιεύθηκαν το 2008 και το 2010 σχετικά με την παραίτηση μιας δικαστή μετά από ισχυρισμούς ότι είχε πιαστεί να δωροδοκείται. Η συγκεκριμένη διαδικασία έγινε από τον γιο της δικαστή επειδή στο μεταξύ εκείνη πέθανε.

Τα εθνικά δικαστήρια διαπίστωσαν ότι τα άρθρα του προσφεύγοντος είχαν αμαυρώσει τη φήμη των δικαστών, κρίνοντας ότι δεν είχε αποδείξει την αλήθεια ορισμένων από τους ισχυρισμούς του κι έτσι τον καταδίκασαν να καταβάλει στους ενάγοντες συνολικά 215.000 ρωσικά ρούβλια (περίπου 5,250 ευρώ) ως αποζημίωση για μη χρηματική ζημία κατά την πρώτη διαδικασία και συνολικά 1.000.000 ρούβλια (περίπου 25.000 ευρώ) στη δεύτερη διαδικασία.

Στηριζόμενος στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ (ελευθερία έκφρασης), ο προσφεύγων αμφισβήτησε τις αποφάσεις των ρωσικών δικαστηρίων εναντίον του για τη δυσφήμιση, τονίζοντας ότι τα άρθρα του έπρεπε να είχαν εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εκθέσει τη δικαστική διαφθορά. Ισχυρίστηκε επίσης η αποζημίωση που επιδικάστηκε στους ενάγοντες ήταν δυσανάλογα υψηλή.

Το ΕΔΔΑ με την απόφασή του στις 2 Ιουνίου 2020, δέχθηκε τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου και έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ, όσον αφορά και τις δύο διαδικασίες δυσφήμισης εναντίον του και του επιδίκασε αποζημίωση 17.700 ευρώ (χρηματική ζημιά), 9.750 ευρώ (μη χρηματική ζημιά) και 650 ευρώ δικαστικά έξοδα.

(legalnews24.gr/ECHR)


Σχόλια