Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Το Γενικο Νοσοκομειο Νικαιας «Αγιος Παντελεημων Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγια Βαρβαρα» προκηρυσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων, ένας παρ’ Αρείω Πάγω και ένας παρ’ Εφέταις, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»-Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τον ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών του παραπανω νοσοκομείου το οποίο εδρεύει σε δύο χωριστούς χώρους .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω και παρ’ Εφέταις, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου. Ο επιλεγείς θα πρέπει πριν το διορισμό του να έχει εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς ή Αθηνών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε ακόμα: Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου


Σχόλια