Τροποποίηση σύμβασης λόγω κορωνοϊού: Γνωμοδότηση ΝΣΚ


Είναι δυνατή η τροποποίηση δημόσιας σύμβασης λόγω λήψης μέτρου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Ειδικότερα, το ΝΣΚ γνωμοδότησε για τη δυνατότητα ή μη τροποποίησης της σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τη μείωση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, ενόψει του μειωμένου αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση, λόγω του επιβληθέντος, για την αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», μέτρου της διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία.
Συμφωνα με την υπ αρ.53/2020 Γνωμοδότηση, η λήψη, προς αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», του μέτρου της προσωρινής διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία και η εξ αυτού μείωση του αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση φοιτητών, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό λόγο για την τροποποίηση της σύμβασης σίτισης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, με την περαιτέρω μείωση του συμβατικού αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, για όσο χρόνο συνεχίζεται η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία, σε περίπτωση δε διαπίστωσης της αύξησης του αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση φοιτητών, δύναται το Πανεπιστήμιο να προβαίνει σε περαιτέρω τροποποίηση της σύμβασης σίτισης με την αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών.
Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια