Νομοθεσία και Νομολογία για το Αστικό και Περιαστικό Πράσινο

To νέο βιβλίο "Αστικό και Περιαστικό Πράσινο- Νομοθετικό Πλαίσιο-Νομολογία" της Σοφίας Ε. Παυλάκη, δικηγόρου (ΜΔΕ Περιβαλλοντική Πολιτική) από τις εκδόσεις Νομόραμα.ΝΤ (Φεβρουάριος 2019) αποτελεί μια πολύ αξιόλογη και καλαίσθητη έκδοση, πραγματική συνεισφορά στη βιβλιογραφία του Περιβαλλοντικού Δικαίου. Στο βιβλίο παρατίθενται μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου, μια ανάλυση του περιεχομένου της προστασίας  που παρέχει ο νόμος σε πάρκα και άλση, μια προσέγγιση του θέματος της προστασίας των κοινόχρηστων χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου που εμπίπτουν σε ζώνη προστασίας στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, μια ανάλυση του προβλήματος της κατάργησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου συνεπεία άρσεως ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων λόγω παρόδου μακρού χρόνου χωρίς να έχουν συντελεσθεί και μια παρουσίαση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων συγκεκριμένων χώρων αστικού πρασίνου της Αττικής και της περιφέρειας κυρίως όσον αφορά στο νομοθετικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισής τους.
Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Τα μεγάλα φορολογικά προτερήματα και το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον: Μάθετε Περισσότερα ΕΔΩ
Ο πίνακας που κοσμεί το εξώφυλλο της έκδοσης είναι του Κύπριου ζωγράφου Τηλέμαχου Κάνθου και έχει τίτλο "Τοπίο στη Μια Μηλιά (1955), ενώ μέσα στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν σχετικές με τη θεματολογία της έκδοσης φωτογραφίες.
Εν είδει επιλόγου παραθέτουμε την τελευταία παράγραφο του προλόγου του βιβλίου από τον Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο Δημήτρη Ντινόκα:
"Το έργο αυτό της Σοφίας Παυλάκη θα αποτελέσει με βεβαιότητα  και στο μέλλον, μια σημαντική επιστημονική αναφορά και μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη θεωρητική βάση για δημιουργικό διάλογο και ενίσχυση των θέσεων και πολιτικών που υπηρετούν και διασφαλίζουν την ανάδειξη και διαφύλαξη του πρασίνου στον δημόσιο χώρο μας και στο περιβάλλον γενικότερα".
Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου