Υποτροφία για Διδακτορικό στο Δίκαιο Αστικής Ευθύνης και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας στο Βέλγιο, προσφέρει υποτροφία για πλήρως επιχορηγούμενη θέση Διδάκτορος στο τομέα του Δικαίου Αστικής Ευθύνης και Ασφαλιστικού Δικαίου, που περιλαμβάνει την προετοιμασία διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο «κεφάλαια αποζημίωσης», δημοσίευση σχετικών άρθρων και διδασκαλία στο ερευνητικό αντικείμενο «προσωπικά δικαιώματα και δικαιώματα περιουσίας». Προσφέρεται υποτροφία διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δύο έτη. Έναρξη υποτροφίας: 1η Ιανουαρίου 2018. Μηνιαίο ποσό: από 2.280,27 έως 2.419,84 ευρώ. Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά μέχρι 15 Αυγούστου 2017. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια