Υποτροφία για Διδακτορικό στη Νομική Σχολή του Leiden

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Leiden Ολλανδίας προσφέρει υποτροφία για θέση Διδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των Δεδομένων στον Φορολογικό Τομέα, ύψους € 2222 - 2840 μηνιαίως.
Στόχος αυτής της έρευνας είναι η απόκτηση νέων ιδεών και γνώσης για την περιγραφή και καλύτερη κατανόηση της σύνθετης συμπεριφοράς του νομικού συστήματος γενικά και ειδικότερα του διεθνούς φορολογικού συστήματος.
Η απασχόληση περιλαμβάνει 38 ώρες την εβδομάδα, και η χρονική διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος με επέκταση για ακόμα τρία έτη, δηλαδή συνολικά 4 έτη. Ο επιστημονικός τομέας που προσφέρει την υποτροφία είναι αυτός του Φορολογικού Δικαίου που αποτελεί τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Leiden. Αιτήσεις μέχρι 8 Αυγούστου 2017.Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια