Αποζημίωση για δημοσίευση φωτογραφίας ανηλίκου χωρίς γονική άδεια

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) καταδίκασε τη Ρωσία για παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) για μια υπόθεση που αφορούσε τη χρήση φωτογραφίας ανηλίκου χωρίς γονική άδεια. 
Συγκεκριμένα, η φωτογραφία του παιδιού δημοσιεύθηκε στο εξώφυλλο ενός τοπικού φυλλαδίου που σκοπό είχε να ενημερώσει το κοινό τις προσπάθειες των τοπικών αρχών να προστατεύσουν τα ορφανά και για τη βοήθεια που παρέχεται σε οικογένειες που επιθυμούν να υιοθετήσουν κάποιο παιδί.
Η προσφεύγουσα Βogomolova ισχυρίστηκε τόσο για την ίδια όσο και εκ μέρους του ανήλικου γιου της, ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας του παιδιού της σε αυτή τη δημοσίευση είχε βλάψει την τιμή, την αξιοπρέπεια και τη φήμη τους.
Το Δικαστήριο με την απόφασή του της 20ης Ιουνίου 2017, διαπίστωσε ειδικότερα ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν εξέτασαν κατά πόσο η προσφεύγουσα είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για τη δημοσίευση της φωτογραφίας, εστιάζοντας αντ 'αυτού στην εξουσιοδότηση που είχε δώσει εκείνη για τη φωτογράφηση του γιου της. 
Το Δικαστήριο έδωσε βαρύτητα επίσης στις λανθασμένες εντυπώσεις και συμπεράσματα που θα μπορούσαν να αντληθούν από το πλαίσιο της επίμαχης φωτογραφίας, δηλαδή αυτό το παιδί που απεικονίζεται φαινόταν σαν να είχε εγκαταλειφθεί από τους γονείς του και επίσης στο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει για το κοινό σε σχέση με το πώς θα εκλάμβανε τη σχέση της προσφεύγουσας με το γιο της.
Ενόψει αυτών το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και επιδίκασε στην μητέρα του ανηλίκου 130 ευρώ και επιπλέον 7.500 ευρώ για ηθική βλάβη καθώς και 100 ευρώ για δικαστικά έξοδα εις βάρος της Ρωσίας. (legalnews24.gr)

Σχόλια